Wednesday, October 21, 2015

HARI KOMUNITI SKBP 2015

Hari Komuniti SK Bukit Payong telah disambut pada 19 Oktober 2015.
Hari Komuniti diadakan bertujuan mewujudkan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan komuniti dan agensi awam sebagaimana yang dihasratkan dalam Anjakan Ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025).
Program ini dirasmikan oleh En. Omar bin Adam (Pengarah Agensi Transfomasi Rakyat Terengganu (ATRA))